ความรับผิดชอบต่อสังคม

เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00-14.00 น.บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เนื่องด้วยทางอำเภอเหนือคลองได้รับแจ้งจากเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ จะนำคณะกรรมการเล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่ออกมารับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง ดังนั้น ทางอำเภอเหนือคลองจึงขอความร่วมมือจากทางบริษัท และพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้มีจิตศัทธาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์โลหิตแห่งชาติ สาขาเหล่ากาชาดกระบี่ โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้