ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบดินผสมปุ๋ยหมัก

กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มอบดินผสมปุ๋ยหมัก เพื่อใช้เพาะขยายพันธ์พืชผักสวนครัว ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของอำเภอเหนือคลอง โดยมีท่านปลัดอำเภอธีรพล ทำสวน เป็นตัวแทนในการรับมอบ