ความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนน้ำดื่ม

มิถุนายน 2565

สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ อำเภอเหนือคลอง โรงพยาบาลเหนือคลอง สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ ในการเเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามพื้นที่ต่างๆ ของ จังหวัดกระบี่